ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 11. 3. 2009 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig