ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 23. 12. 2008 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig