ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 1. 12. 2008 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig