ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 22. 10. 2008 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig