ZAPISNIK 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 28. 5. 2008 ob 19. uri v zbornici Osnovne Šole Ig