ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 19. 3. 2008 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig