ZAPISNIK 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 2. 2008 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig