ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 23. 11. 2011 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig