ZAPISNIK 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG, dne 26.7.2011 ob 20. uri v dvorani Centra Ig