ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 8. 6. 2011 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig