ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 20. 4. 2011 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig