ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 9. 3. 2011 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig