ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 1. 12. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra I