ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne 18.11.2009 ob 18.00 uri v dvorani Centra ig