Stalna razstava v interpretacijskem centru

Stalna razstava v interpretacijskem centru

logo CLLD   EU sklad za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA: STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU

 

NOSILEC PROJEKTA: OBČINA IG

PARTNER PROJEKTA: OSNOVNA ŠOLA IG

 

CILJI PROJEKTA:

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, v okviru ukrepa Povečati pestrost in kakovost storitev za večjo socialno vključenost in enakost prebivalcev.

Izvedba operacije bo zagotovila ustrezno opremo za interpretacijo naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja vsem ranljivim skupinam, med katerimi izpostavljamo otroke, starostnike in invalide.

 

OPIS PROJEKTA:

Lokalna skupnost na Igu se močno identificira z dediščino kolišč. Zasluga gre zlasti več kot 140-letni tradiciji arheoloških raziskav, aktivnih posameznikov in društev. Tesno je povezana tudi z Ljubljanskim barjem. Obema temama je posvečena novo nastajajoča razstava na Igu. Kombinacija vrhunskih vsebin in domiselne opreme bo razstavo naredila atraktivno za širok krog obiskovalcev, kar bo povečalo prepoznavnost kraja in omogočila razvoj turizma.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Nabavljena in montirana oprema bo del stalne razstave v interpretacijskem centru, ki bo z vsebinami vsem obiskovalcem, na sodoben način, predstavila biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja in dediščino kolišč Ljubljanskega barja. V okviru operacije bo prijavitelj postavil stalno razstavo v interpretacijskem centru v velikosti okvirno 250 m2 . Vloga partnerja, OŠ Ig, so testni obiski razstave, pri katerih bodo sodelovali otroci različnih starostnih skupin, s čemer bomo preverili ustreznost ureditve razstave različnim starostnim skupinam.

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA:

 

Celotna vrednost operacije: 117.913,00EUR

Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 80 % od upravičenih stroškov.

Višina upravičenih stroškov: 88.750,00 EUR

Višina odobrenih sredstev iz ESRR: 71.000,00 EUR
Delež EU: 56.800,00 EUR
Delež RS MGRT: 14.200,00 EUR

 

Povezava na https://www.eu-skladi.si/