Odobrena sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost za projekt vodovod in kanalizacija Iška vas – Iška

Odobrena sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost za projekt vodovod in kanalizacija Iška vas – Iška

Financira Evropska unija NextGenEU

Občina Ig se je na podlagi objavljenega razpisa v januarju 2022, dne 12.1.2022, prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) s projektom kanalizacija Iška vas – Iška ter na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) s projektom obnova vodovoda Iška vas – Iška.

Enotno spletno mesto načrta: noo.gov.si in evropskasredstva.si

Vlogi smo morali v juniju še vsebinsko pojasniti oz. dopolniti z novo investicijsko dokumentacijo ločeno za vodovod in kanalizacijo z vključenimi kazalniki z razpisa in izračunom energetskih in snovnih kazalnikov za oba projekta.

Odločbo o odobritvi sofinanciranje projekta vodovod Iška vas – Iška v višini 929.865,00 eur  smo prejeli v avgustu 2022, odločbo za sofinanciranje projekta kanalizacija Iška vas – Iška v višini 722.072,40 eur pa smo prejeli v septembru 2022. Sledi uvrščanje obeh projektov v državni načrt razvojnih programov.

Obvestilo 1