ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 3. 11. 2010 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig