Prometna strategija

Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bo Občina Ig začrtala učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, katerih cilj je doseči večjo stopnjo ureditve prometa po meri ljudi in posledično višjo kakovost bivanja.

Anketna raziskava glede potovalnih navad občanov Občine Ig

»V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ig se je izdelal anketni vprašalnik glede potovalnih navad občank in občanov. Rezultati anketne raziskave bodo služili za namene evalvacije današnjega stanja na področju potovalnih navad in za namene izvajanja prometnega monitoringa v prihodnjih letih, ko so načrtovane nove infrastrukturne ureditve, ki bodo omogočale uporabo t. i. alternativnih in do okolja prijaznih oblik potovanja (JPP, hoja in kolesarjenje)«.

Naprošamo Vas, da si vzamete 10 minut časa za izpolnitev vprašalnika. Ob koncu izpolnitve vprašalnika stisnite gumb POŠLJI. Za izpolnitev obrazca se vam posebej ni potrebno prijaviti v Google! Anketa je anonimne narave in je za izpolnjevanje odprta do 01. 05. 2022 do 24:00 ure.

Povezava do anketne raziskave: Anketna raziskava

Prvo medijsko sporočilo za javnost – splošno

Drugo medijsko sporočilo za javnost – poziv javnosti

Tretje medijsko sporočilo za javnost – rezultati anketne raziskave

 

Skip to content