Katalog informacij javnega značaja 2019

 1. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-1; za zemljišče k.o. Tomišelj; objavljeno na spletni strani Občine Ig dne, 09. 01. 2019;
 2. Javni razpis priznanja 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 09. 01. 2019;
 3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Ig – INTERNO; objavljeno na oglasni deski Občine Ig, 16. 01. 2019;
 4. Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;
 5. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;
 6. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig dne,  11. 03. 2019;
 7. Javni razpis za sofinanciranje  delovanje društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščar 2/2019, javne objave 2/2019 dne, 14. 03. 2019
 8. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig, v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 22. 03. 2019;
 9. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ig, v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 25. 03. 2019;
 10.  ODLOK o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo;  (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 11.  ODLOK o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 12.  SKLEP o  ceni pomoči na domu v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 13.  SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 14.  Letni program športa v Občini Ig za leto 2019; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);