Katalog informacij javnega značaja 2019

  1. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-1; za zemljišče k.o. Tomišelj; objavljeno na spletni strani Občine Ig dne, 09. 01. 2019;
  2. Javni razpis priznanja 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 09. 01. 2019;
  3. Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;
  4. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;