Katalog informacij javnega značaja 2017

 1. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2017-1 ; objavljeno na spletni strani Občine Ig 13.01.2017;
 2. ODLOK o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/2017, z dne 20.1.2017 );
 3. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2017-2; objavljeno na spleti strani Občine Ig, 23.01.2017;
 4. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe -Mavec-menjalna-2017-3; objavljeno na spletni strani 23.01.2017;
 5. SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 7.  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ig za leto 2017 ( Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 8.  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 9.  JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 10. JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2016 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 11. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 12. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2017 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 13. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN Ig – 4 (Mostiščar št. 1, UO št. 01, februar 2017);
 14. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2017-4, objavljeno na spletni strani Občine Ig, 06.03.2017;
 15. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2017-5, objavljeno na spletni strani Občine Ig,  09.03.2017;
 16. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2014 (Mostiščar št. 2, UO št. 02, marec 2017);
 17. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev  Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN Ig – 4 (Mostiščar št. 2, UO št. 02, marec 2017);
 18. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-4, objavljeno na spletni strani Občine Ig, 21. 03. 2017;
 19. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SA-4/SS Sarsko – del (Uradni list RS, št. 14/2017, z dne 24.03.2017 );
 20. SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku (Uradni list RS, št. 14/2017, z dne 24. 3. 2017 );
 21. SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 15/2017, z dne 31.03.2017);
 22. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku; SKLEPJavno naznanilo; objavljeno na spletni strani Občine Ig, 12.04.2017;
 23. Namera o neposredni pogodbe-Kranjc Berta –  objavljeno na spletni strani Občine Ig, 15. 06.2017;
 24.  Namera o neposredni pogodbi Globočnik – objavljeno na spletni strani Občine Ig,  19.06.2017;

  Popravek Javnega razpisa za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Ig, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne, 7.7.2017;

 25. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-8-2017 Švigelj; objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 19. 07. 2017;
 26. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-Edvard Kumše; objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 15. 09. 2017;
 27. Javna objava Predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Ig, objava na spletni strani dne, 18.9.2017;
 28. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Črnič- 2017 objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 25. 09. 2017;
 29. Javna dražba za prodajo nepremičnine k.o. Dobravica, št. parcele 1286/7 (Uradni list št. 50/2017 z dne, 15.9.2017);
 30. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Golob Anton, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 26. 10. 2017;
 31. Ugotovitvena odločba 478-047-2017-199; objavljena v Uradnem list RS, št. 56/2017 z dne, 13.10.2017;
 32. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-12 , objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 15. 11. 2017;
 33. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-13, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 15. 11. 2017;
 34. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-14 , objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 22. 11. 2017;
 35. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-15, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 28.11.2017;
 36. Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda občine Ig (OPN Ig-4).  Mostiščar november 2017;   Opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve OPN IG-4
 37. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig; objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2017 z dne, 24.11.2017;
 38. Javna dražba za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 1286/7, Dobravica; objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2017 z dne, 24.11.20117;
 39. Odlok o rebalansu Občine Ig – 2- 2017, objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2017  z dne, 24.11.2017;
 40. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig, objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/2017 z dne 15.12.2017;
 41. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ig za leto 2018, objavljen v  Uradnem listu RS št. 75/2017 z dne, 22.12.2017;
 42.  Proračun Občine Ig za leto 2018,  (Uradni list RS št. 80/2017);