Katalog informacij javnega značaja 2020

 1. Javna dražba za zemljišče št. 9/1 k.o. Vrbljene, objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 17.01.2020
 2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,  (Uradni list RS, št. 5/2020, z dne 28.01.2020);
 3. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2020-1; objavljeno na spletni strani občine 19.2.2020;
 4. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2020 ; (Uradni list RS št. 12/2020 z dne 28.2.2020).
 5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja DRUŠTEV in njihovih programov s področja KMETIJSTVA v občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 7. SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji KU-8 in KU-9 v Občini Ig; objavljeno na spletni strani občine marec 2020;  (Mostiščar št. 3, Uradne objave št. 3, april 2020).
 8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2020 ; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020;
 9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov TURISTIČNE dejavnosti v Občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje PRIREDITEV v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 11. POZIV občanom sterilizacija in kastracija MAČK; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 12. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020 (Uradni list RS št. 15/2020 z dne 7.3.2020).
 13. SKLEP o sprejemu Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2020 po hitrem postopku – INTERNO.
 14. ODLOK o porabi proračunske rezerve za leto 2020 (Uradni list RS št. 29/2020 z dne 18.3.2020).
 15. SKLEP o zapori cest in parkirišč objavljeno na spletni strani občine 29.3.2020;
 16. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig v letu 2020 objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 17. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 18. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 19. JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v Centru Ig za opravljanje bančne dejavnosti v najem; objavljeno na spletni strani občine 12.2.2020;
 20. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 9.4.2020;
 21. NAVODILA ob vstopu v upravno stavbo Občine Ig; objavljeno na spletni strani občine 18.5.2020;
 22. ODLOK o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar (Uradni list RS št. 82/2020 z dne 5.6.2020).
 23. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2020-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020;
Skip to content