Lokalni energetski koncept – javna obravnava

Občina Ig pripravlja (v sodelovanju z izvajalcem Envirodual d.o.o.) nov Lokalni energetski koncept občine Ig (v nadaljevanju: LEK).
LEK dajemo v javno obravnavo in vas vabimo, da podate morebitne predloge, usmeritve glede predlaganih ukrepov navedenih v osnutku akcijskega načrta.
Pripombe, predloge lahko podate do 1.9.2021 na elektronski naslov: info@obcina-ig.si
LEK_Ig_povzetek
Javna objava LEK-obravnava