ZAPISNIK 1. REDNE – KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13.11.2006 ob 19.00 uri v zbornici Osnovne Šole Ig