KNOW US – BREZPLAČNA PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI

Evropska unija je razvoju na različnih področjih do sedaj namenila kar nekaj sredstev. V finančni perspektivi 2007 – 2013, ki se koncem letošnjega leta zaključuje, pa je v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev sofinanciran tudi projekt Know us, ki je namenjen dvigu konkurenčnosti malih in srednjih podjetij s poudarkom na inovativnosti in snovanju novih znanj s ciljem doseganja trajnostnega razvoja tako podjetij, kot družbe. V projekt, ki pokriva področja dejavnosti: proizvodnjo pohištva; gradnjo stavb; kmetijsko proizvodnjo in lov ter z njima povezane storitve; skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti; kopenski promet; cevovodni transport; vodni promet; gostinske nastanitvene dejavnosti; dejavnost strežbe jedi in pijač se lahko še vedno vključijo interesenti iz Goriške, Obalno-kraške, Gorenjske, Notranjsko-kraške in Osrednjeslovenske regije.  

Zakaj postati del projekta, ki združuje sodelovanje Slovenskih in Italijanskih zainteresiranih podjetij, gospodarskih zbornic in univerz: Univerze na Primorskem, Univerze v Benetkah in Videmske univerze?

Predvsem zaradi odlične brezplačne priložnosti, dostopne vsem, ki želijo izboljšati svoje obstoječe poslovanje, saj ponuja »žive« aktivnosti, kot so: analiza obstoječega stanja v podjetju, na podlagi analize izpeljan razvoj in testiranje novih metod in modelov, uvajanje novih znanj in tehnik v realno poslovno okolje, razvoj in izvedbo čezmejne šole podjetniške inovativnosti in podobno. V projektu sodelujoča podjetja bodo dobila priložnost strokovne analize poslovanja, s tem tudi osnovo za razvoj novih poslovnih modelov ali izboljšavo obstoječih, razširitev že obstoječih poslovnih stikov s partnerji iz sorodnih dejavnosti z obeh strani meje ter druge bogate izkušnje in priložnosti. Piko na i predstavlja kontinuiteta aktivnosti v obliki spodbujanja partnerstev in sodelovanja podjetij tudi po zaključku projekta Know us.

Na kratko o projektu…

Projekt omogoča malim in srednjim podjetjem pridobivanje ustreznih kompetenc za optimizacijo in inoviranje poslovnih modelov. Proces se prične z analizo obstoječega stanja, pri čemer so v okviru projekta razvite metodologije in ustrezna metodološka orodja, namenjena predvsem prepoznavanju obstoječega poslovnega modela, medsebojne povezanosti elementov in medsebojne sinergije. Sledi spreminjanje in nadgradnja obstoječega poslovnega modela s ciljem izboljšanja in povečanja njegove učinkovitosti in uspešnosti. Poslovni model je namreč lahko eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na rast, razvoj in uspešnost podjetja ob hkratni jasni opredelitvi poslanstva podjetja, saj je ustvarjanje vrednosti za deležnike temeljni cilj trajnostnega poslovnega modela. Vsekakor pa je strateško razmišljanje predpogoj za rast in razvoj ter s tem dolgoročni obstoj podjetja.

 

Osnovna izhodišča za postavitev metodologije so razmišljanja o:

globalizaciji trga, pri čemer je poudarek na pomenu dodane vrednosti izdelka ali storitve; času, ki je potreben od razvoja do prodaje proizvoda/storitve; informacijsko – komunikacijski tehnologiji, pri čemer se je potrebno zavedati ne samo priložnosti na bližnjih tujih trgih, ki je zaradi uporabe spleta in sodobnih komunikacijskih orodij na »dosegu roke« temveč tudi prisotnosti tuje konkurence, ki ima zaradi uporabe sodobne komunikacije enake priložnosti ter seveda prepoznavanju vedenja kupcev, na katerega vpliva tudi negotovo poslovno okolje, ki je pod pritiskom spremenjenih gospodarskih in drugih razmer (gospodarska kriza, vstopanje držav v različne poslovne in druge sredine – npr EU ipd).

Pod okriljem projekta Know us je bilo do danes narejenih več analiz poslovnih modelov slovenskih in italijanskih podjetij, ki skozi inoviranje le-teh že kažejo pozitivne posledice novega pristopa.

Več informacij o projektu na http://www.ozljubljana.si/wp-content/uploads/2013/01/KNOW-US-predstavitev.pdf .

 

Pohitite s prijavami, saj se še vedno lahko vključite… Analize so zastonj…

Čeprav se leto 2013 bliskovito izteka, pa se v projekt, ki se nadaljuje v mesecu septembru, ko bodo z zainteresiranimi podjetji na osnovi predhodnih vprašanj in odgovorov opravljeni razgovori v zvezi z njihovim poslovnim modelom, še vedno lahko prijavite in izkoristite ponujene ugodnosti.

Priporočamo čimprejšnjo prijavo zaradi postavitve urnika razgovorov.

 Za nadaljnje informacije se interesenti iz Osrednjeslovenske ter Notranjsko – kraške regije obrnite na GZS Zbornico osrednjeslovenske regije, gospoda Igorja Vrhovca: igor.vrhovec@gzs.si, telefon 01-5898-177.

Ljubljana, 18.julij 2013

Za GZS Zbornica osrednjeslovenske regije,

Damijana Škrlj