Javno naznanilo

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja  TO-4/SS Tomišelj- del

Javna razgrnitev se prične 15. 12. 2023 in bo trajala do vključno 15. 1. 2024. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 10. 1. 2024 ob 16.30 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.

Povzetek za javnost