Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ig za leto 2021.  Z Letnim programom športa v Občini Ig za leto 2021 so opredeljeni športni programi in področja, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij.
Rok za oddajo prijav je 1. 7. 2021.

IG-2021-JR-POGODBA-izvajalciIG-2021-JR-POGODBA-izvajalci
IG-2021-LPŠ
IG-2021-POGOJI IN MERILA
IG-JR-2021-OBRAZCI ZA POROČANJE
JR-besedilo
JR-RAZPISNI OBRAZCI