Javni razpis za podelitev koncesije za otroški šolski dispanzer

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI OTROŠKO ŠOLSKEGA DISPANZERJA NA OBMOČJU OBČIN IG IN ŠKOFLJICA

Objava na Portalu javnih naročil: 30. maj 2024, pod številko objave JN==3681/2024-EUe19/01
Povezava na spletno stran objave na Portalu javnih naročil:
https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/817139

Rok za predložitev ponudb: 17. junij 2024, do 13:00 ure
Ponudbe se pošlje po pošti priporočeno ali odda osebno na naslov:
Občina Ig (vložišče), Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Rok razpisa: ponedeljek, 17. 6. 2024 ob 0:11