Javni poziv za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

Javni poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk.
Občina Ig poziva vse občane,  lastnike mačk, da lahko ob sofinanciranju Občine Ig, opravijo sterilizacijo in kastracijo v Veterinarsko ambulanta Max Lavrica, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, izvaja sofinancirano preventivno sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov.
Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Ig, kar dokažejo z osebnim dokumentom in tudi dejansko živijo na območju Občine Ig.

Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od objave tega poziva, od:
16. 2. 2022 do 30. 6. 2022, oz. do porabe predvidenih sredstev.
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1.500,00 evrov.

Lastnik bo v ambulanti ob posegu plačal:

  • 25,00 evrov za kastracijo mačka in
  • 33,50 evrov za sterilizacijo mačke
  • 46,00 evrov za sterilizacijo breje mačke.

Poziv občanom sterilizacija in kastracija mačk

Prijavni obrazec za sterilazcijo in kastracijo-2022