Javna razprava o Osnutku poslovnika Nadzornega odbora

Javna razprava o Osnutku poslovnika Nadzornega odbora
Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov, ki jih je v letu 2015 izdalo Ministrstvo za javno upravo, določajo, da je za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov v njihovo pripravo nujno vključevanje javnosti. Ob tem so z izrazom »predpisi« mišljeni tako zakoni, uredbe, pravilniki ipd., kot tudi razvojni in strateški dokumenti.

Priloženo objavljamo Osnutek poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ig, ki je bil pripravljen na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora občinskih splošnih aktov s strani Ministrstva za javno upravo, za obdobje 2013-2017.

Naprošamo zainteresirano javnost za odziv na objavljen Osnutek poslovnika o delu Nazornega odbora Občine Ig s podajo stališč in komentarjev na dokument, ki bo v javni razpravi 30 dni.

Nadzorni odbor Občine Ig

Osnutek Poslovnika NO_30.8.2023