Javna razgrnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu IG 14-3/SC


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC

Javna razgrnitev se prične 15. 6. 2021 in bo trajala 30 dni, do vključno 15. 7. 2021. Osnutek bo razgrnjen na spletni strani Občine Ig in v prostorih občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne, 15. 7. 2021 ob 16.45 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.  V prostorih je  potrebno upoštevati vse veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb  koronavirusa.
Gradivo:

13_5_2021 DOPOLJNJEN OSNUTEK

POPRAVEK_javno naznanilo