ZAPISNIK IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 11.10.2007 ob 20. uri v prostorih Občine Ig (Holding Ljubljana)