ZAPISNIK 9. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 6. 8. 2008 ob 20. uri v zbornici Osnovne Šole Ig