ZAPISNIK 8. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 10. 4. 2008 ob 19. uri v zbornici Osnovne Šole Ig