ZAPISNIK 7. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 17. 10. 2007 ob 19.00 uri v zbornici Osnovne Šole Ig