ZAPISNIK 6. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG, dne, 18.7.2007, ob 20. uri v zbornici OŠ Ig