ZAPISNIK 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 6. 2007 ob 20.00 uri v zbornici Osnovne Šole Ig