ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 11.4.2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig