ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG, z dne, 25.1.2007 ob 19. uri vČ zbornici OČ Ig