ZAPISNIK 11. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 8. 6. 2009 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig