ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 21.11.2006 ob 18.00 uri v zbornici Osnovne Šole Ig