Kategorija: Javni pozivi in namere

Aktualni javni pozivi in namere

Javno naznanilo

Javno naznanilo

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj- del. Javno naznanilo_Odlok OPPN Tomišelj-4 Javna razgrnitev se prične 15. 12. 2023 in bo trajala do vključno 15. 1....