Javne objave

Javni razpis za priznanja Občine Ig za leto 2018   Rok za prijavo je 9. februar 2018
Objavljeno v decembrskem  Mostiščarju;
Prijavni obrazec

Javna razprava proračuna 2018- sklep 2018;

PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2018;

Javna dražba za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 1286/7, Dobravica,  št. parcele (Uradni list št. 66/2017 z dne, 24.11.2017);

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-15; objavljeno na spletni strani dne, 28. 11. 2017
Namera o prodaji zemljišča 2017-14; objavljeno na spletni strani dne, 22. 11. 2017
Namera o skleniti neposredne pogodbe 2017-12; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-13; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-11, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 26. 10. 2017   
Ugotovitvena odločba 478-047-2017-199
; objavljena v Uradnem list RS, št. 56/2017 z dne, 13.10.2017

Popravek Javnega razpisa za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Ig, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne, 7.7.2017.

Javna objava Predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Ig, objava na spletni strani dne, 18.9.2017.
Rok za pripombe in dopolnila je 30 dni (do 18. 10. 2017) od objave na spletni strani in na oglasni deski Občine Ig.