Javne objave

Namera o skleniti neposredne pogodbe 2017-12; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-13; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Golob Anton, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 26. 10. 2017   
Ugotovitvena odločba 478-047-2017-199
; objavljena v Uradnem list RS, št. 56/2017 z dne, 13.10.2017

Popravek Javnega razpisa za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Ig, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne, 7.7.2017.

Javna objava Predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Ig, objava na spletni strani dne, 18.9.2017.
Rok za pripombe in dopolnila je 30 dni (do 18. 10. 2017) od objave na spletni strani in na oglasni deski Občine Ig.

Javna dražba za prodajo nepremičnine k.o. Dobravica, št. parcele 1286/7 (Uradni list št. 50/2017 z dne, 15.9.2017)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe Črnič- 2017 objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 25. 09. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-Edvard Kumše; objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 15. 09. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-8-2017 Švigelj; objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 19. 07. 2017