Društva

Kulturna društva

Društvo Fran Govekar Ig

 • Alenka Jeraj, Troštova ul. 5, Ig,  info@dfg.si , telefon: 040-867-393

Društvo Odmev Mokrca

Kulturno društvo Izviri Tomišelj

 • Vlasta Bartelj, Tomišelj 4a

KD Mokrc

 • Lily Mavec, Golo 5 a

Športna društva

ŠD Mokerc Ig

ŠD KBM Ig

ŠD Matena (v mirovanju)

 • Igor LEGEN, Matena

Strelska družina Iška vas

 • Marko STERLE, Iška vas 109, Ig

BŠK Vrba

 • Slavko ŠIVEC, Vrbljene 56, Ig

Karate-do klub Ig Shotokan

Ribiško društvo Smuč

Konjerejsko društvo Krim

 • Jože ŠKULJ, Iška vas 63/a, Ig

ŠD Mix

 • Jadran ZUPAN, Golo 37, Ig

ŠD Rolum Racing Team

 • Marjan BEKANOVIČ, Zabrv 87, Ig

Planinsko društvo Krim

Šahovski klub Ig

Športno društvo za baseball in softball Barje

Motoklub Ižanc

Turistična društva

 Društvo za turizem, kulturo in šport Iška vas

TD Krim

 • Marjan ŽAGAR, Vrbljene 57, Ig

TD Kurešček

Druga društva

 Čebelarsko društvo Ig

Društvo žena in deklet na podeželju Ig

 • Nevenka KOVAČ, Troštova ul. 5, Ig

Društvo Zapotok

 • Zlatko Usenik, Zapotok 8c, Ig, 041 467 384, drustvo.zapotok@gmail.com
 • Predsednica Sekcije za zdravo življenje: Darja Mlakar, 041 222 312

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme

 • Jože Škulj, Iška vas 63 a, Ig

Društvo upokojencev Ig