Novice

  • 26.01.2015

   Letno obvestilo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov javne službe s pitno vodo

   Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS; št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in priporočili Inštituta za varovanje zdravja je potrebno uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo obvestiti o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika o ... Več...
  • 14.01.2015

   Iščemo slikovno gradivo iz vaših arhivov

   Spoštovane občanke in občani.Letos Občina Ig praznuje 20- letnico svojega delovanja. Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, ki bo letos, 20. marca, bo skoraj v celoti namenjena predstavitvi ključnih dosežkov ali pridobitev v času njene samostojnosti od leta 1995 do leta 2015. Sprehodlili se bomo ... Več...
  • 09.01.2015

   Javna razgrnitev

   Javna razgrnitev Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu občine Ig-2- po kratkem postopkuV času po sprejemu in uveljavitvi Odloka o prostorskem redu Občine Ig, so bila pri njegovi uporabi ugotovljena določena neskladja med posameznimi določbami znotraj tekstualnega dela Odloka. ... Več...
  • 07.01.2015

   SNAGA d.d. sporoča

   Razlog za dobropis je močno povečan delež ločeno zbranih odpadkov in posledično manjši delež odloženih odpadkov. Skratka: ločeno zbiranje odpadkov se tudi izplača. Manj odloženih odpadkov namreč pomeni manjše stroške, ki omogočajo delni poračun storitve ravnanja z odpadki v letu 2014.Delni poračun za ... Več...
  • 23.12.2014

   Podkrimski karneval 2015

   Občina Ig vabi skupine vseh vrst in oblik, da se prijavijo za sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu, ki bo na Igu na pustno soboto, 14. februarja 2015.   Pustovanje je običaj, ki se je na Slovenskem kar dobro ukoreninil. Pravimo, da je pust praznik veselja, odganja zimo in prinaša pomlad ter ... Več...
  • 15.12.2014

   Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2015

   Občina Ig zbira pobude za podelitev sledečih priznanj : Naziv častni občna, Zlato plaketo in Priznanje Občine Ig.  Rok za prijave: 10. februar 2015 Priznanja se podeljujejo na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. Več...
  Arhiv novic