Aktualno

NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2018
Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode v posameznih primerih glede ... Preberi več >>

Podkrimski pustni karneval-povabilo skupinam
Leto bo kmalu naokoli in ponovno vabimo pustne skupine vseh vrst in oblik, da se prijavijo za sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu. Tradicionalni Podkrimski pustni karneval bo na Igu v soboto, 10. februarja 2018. Tudi v letu 2018 bi želeli, da naš kraj oživi v množici najrazličnejših pustnih ... Preberi več >>

Javni razpis za podelitev priznanj za leto 2018
Občina Ig objavlja Javni razpis razpis za podelitev priznanj za leto 2018.  Priznanja Občine Ig se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, združenjem in drugim organizacijam za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov in ... Preberi več >>

Novost pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Občina Ig bo v letu 2018 vzpostavila evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč, na podlagi določil novega Odloka NUSZ, prostorskega akta in stanja v naravi.  O podatkih za odmero NUSZ boste po pošti obveščeni tisti lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč, na katerih je možna gradnja stavb.  V času javne ... Preberi več >>

Odprte planinske poti na Krim
Planinsko društvo KrimOBVESTILO O ODPRTJU PLANINSKIH POTI   Obveščamo vas, da so planinaske poti na Krim, ki so bile zaradi posledic vetroloma zaprte, ponovno odprte in prehodne in sicer iz smeri:  - Iška - Krim  -  Iški vintgar - Krim   - Strahomer - Krim via Kramarca.  Želimo vam varen korak in lep planinski ... Preberi več >>

Ocenjevanje škode na stvareh - ZAKLJUČENO
Občina Ig obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.  Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode ... Preberi več >>