Aktualno

Javni razpis - humanitarne organizacije
Občina Ig objavlja Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2018. Rok za prijavo je četrtek, 31. maj 2018. Preberi več >>

Mostiščar maj
V majski številki Mostiščarja se lahko na začetku seznanite z novostmi iz občinske hiše in spoznate večje projekte naše občine. Društva so bila v preteklem mesecu zelo aktivna, zato si lahko preberete bogato reportažo z njihovih dogodkov. Veliko je kulturnega, športnega in gasilskega druženja. ... Preberi več >>

Protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj v zaključni fazi
Občina Ig je skupaj z Ministrstvom za okolje v prvi fazi ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti urbaniziranih območij ob Iški sodelovala pri gradnji protipoplavnega nasipa Tomišelj in Brest, gradnja je v zaključni fazi. Konec meseca maja bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Nasip Tomišelj meri v ... Preberi več >>

Defibrilator dostopen v NLB poslovalnici Ig
Občina Ig je v soglasju in v prostorih NLB, poslovalnica Ig, Banija 4, (Center Ig), v prostorih bankomata, namestila defibrilator. AED - polavtomatski zunanji defibrilator je tako nameščen v zelo frekventnem predelu Iga in je dostopen 24 ur.Pogosta vprašanja o uporabi defibrilatorja si lahko ogledate ... Preberi več >>

Javno naznanilo
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu za del območja Ig 01 -9 Ig. Vpogled v dokumentacijo projekta OPPN  Ig - 01-09, lahko opravite v času uradnih ur v prostorih Občine Ig. Preberi več >>

Rok za majskega Mostiščarja
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je četrtek, 3. maja. Maja bo Mostiščar predvidoma izšel 18. v mesecu. Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: mostiscar@obcina-ig.si na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig. Za prepozno oddane prispevke ne moremo ... Preberi več >>